Kodėl konsultuotis mokesčių klausimais galima tik su profesionalais?

mokesciu konsultacijosMokesčių klausimais liečiantys Lietuvos respublikos įstatymai ir normatyviniai aktai dažnai kinta, todėl mokestinę tvarkymo strategiją verta patikėti visapusiškiems verslo paslaugų srities profesionalams. Tiksliai ir teisingai  vedama įmonės apskaita padeda įmonėms priimti svarbius sprendimus, įvertinant esamą įmonės finansinę būklę, turimus rezervus, ateities mokėjimus ir kt. Visų įmonių  apskaita vedama aukštos kvalifikacijos specialistų, visuomet užtikrins, kad turėtumete tikslią ir savalaikę informaciją apie svo įmonės finansinę būklę.

Kokią funkciją atlieka mokesčių konsultacijos?

Svarbu suprasti, kad mokesčių konsultacijos yra atskira paslauga, o ne priedas prie kitų paslaugų. Buhalterio  darbas- tinkamai atspindėti ūkines operacijas, o auditoriaus darbas- jas patikrinti. Mokesčių konsultantai prieš pradėdami teikti paslaugas turėtų įsitikinti klientų sąžiningumu, galbūt kruopščiai patikrinti klientus. Teikdami paslaugas mokesčių konsultantai turi piimti visišką atsakomybę dėl teikiamų paslaugų kokybės. Buhalteriai ir auditoriai nepajėgs tinkamai  atlikti savo pareigų, jeigu neišmanys mokestines teises ir nemokės jų pritaikyti praktiškai. Buhalteris ne tik fiksuoja apskaitos operacijas, o auditorius ne tik viską tikrina- jie atlieka gerokai daugiau funkcijų. Apskaitos ir audito negalima vertinti kaip atskirų ir vienas nuo kito nepriklausomų sričių. Jos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios ir tam tikrais atvejais net susipina.

Koks pagrindinis gero mokesčių konsultanto tikslas?

Pagrindinis gero mokesčių konsultanto tikslas yra aiškiai nustatyti klientų poreikius, atsižvelgiant į jų veiklos ypatumus ir niuansus. Mokesčių konsultantas paprastai savo klientams siūlo būdus ir variantus, kaip spręsti įvairias  kylančias  su mokesčiais susijusias problemas, kurios gali suteikti tam tikros naudos jų verslui. Gilių žinių finansų, rinkodaros, verslo ir teisės srityse dėka, mokesčių konsultantas atlieka išsamią įmonės dabartinės ekonominės veiklos analizę, tikrina, ar ji laikosi  visų mokesčių teisės aktų reikalavimų. Mokesčių konsultantas konsultuoja savo klientus įvairių rūšių sandorių mokestinių ir teisinių pasekmių klausimais, analizuoja esamą ir galimą mokesčių riziką, o taip pat nustato  būdus kaip ją sumažinti.